Železniční přejezdy jako strašák dnešní doby

Cestování vlakem se v současnosti minimálně pro studenty a seniory stává nejdostupnějším typem dopravy v naší maličkaté zemi. To, že jsou na některých úsecích věčná zpoždění či výluky, se dá nazvat jevem, na který jsme si již všichni zvykli, jelikož s tím prostě nic neuděláme. Minimálně výluky totiž přispívají k tomu, abychom měli kvalitnější železniční dopravu.  červeně svítící železniční přejezd
Co je však opravdovou katastrofou moderní doby, jsou smrtelné dopravní nehody na úsecích se železničními přejezdy, a přitom je v rámci autoškoly na toto dáván dostatečný apel. Pravidla pro jeho bezpečný přejezd jsou následující. Pokud svítí červené světlo na signalizačním zařízení nebo pokud jdou závory dolů, přes přejezd se nepřejíždí. Pokud svítí světla bílá, je možné jej přejet, a to rychlostí 50km/h, kterou se musí vozidlo pohybovat již 50m před přejezdem. Avšak když nesvítí světlo žádné, je jeho přejezd také umožněn, a to s tím, že již 50m před ním je rychlost auta 30km/h.
Já osobně nechápu jednu věc, všichni víme, co a jak se má správně dělat, ale většina to i tak nedodržuje. Všichni známe pravidla, ale i tak je chceme porušovat. Někdy to může mít za důsledek jen nějakou tu odřeninku, avšak v případě střetu auta s vlakem je v ohrožení lidský život, který se poté již kolikrát zachránit nedá.
Právě pro případ ochrany lidského života vyvíjí a testuje Dopravní fakulta Univerzity Pardubice specifickou aplikaci. Jedná se o zázrak, který uživatele upozorní na to, že se blíží k železničnímu přejezdu, či že projíždí vlak. Jedinec má tak šanci se rozhlídnout, a vyčkat na možnost, kdy bude přejezd dostupný a bezpečný.
srážka vlaku
K fungování této aplikace je však nutné vybavit přejezdy speciálními zařízeními, která jsou dnes již vyrobena, a tak je nyní celý projekt ve fázi povolovací. A my se už jen můžeme těšit, až to tato univerzita vše dotáhne úspěšně do konce, a napomůže tím větší bezpečnosti v dopravě.

Železniční přejezdy jako strašák dnešní doby
Scroll to top