Cestovní informace


Dříve bylo spousta knih a bedekrů, dne staÄí na internetu napsat název místa kam máme namířeno a už víme skoro vÅ¡echno. A také se vÄ›tÅ¡inou pokaždé můžeme podívat na fotografie toho místa. Je to rychlé a bezpeÄné vyhledání potÅ™ebných informací.  

Ovšem ani internet není vševědoucí. Aby se tam kýžená informace našla, musí ji tam předtím někdo vložit. Proto si podovolím napsat několik zajímavostí, které možná na netu nejsou.  

vodní hladina

Pokud se budete toulat nÄ›kde v okolí BudiÅ¡ova nad BudiÅ¡ovkou, jistÄ› se zajedete podívat na blízké pÅ™ehradní nádrže. Jsou tu hned dvÄ›, z nichž ta první, Kružberk, je pitná voda pro Äást zdejšího kraje, a proto se zde nesmí koupat a ani k vodÄ› pÅ™istupovat. Je zde totiž první ochranné pásmo, takže na nÄ›jaké procházky kolem můžete zapomenout. Zato se můžete podívat na hráz a cviÄnou skálu kousek za ní. Zde uvidíte lidi, kteří se snaží dostat nahoru a nÄ›kdy i bez pomůcek. Jen musíte mít Å¡tÄ›stí. Skalní masiv je utvoÅ™en z vÄ›tší Äásti bÅ™idliÄnatou drobou a je zde dokonce i jeskynÄ›, pochopitelnÄ› umÄ›lá.  

vodní hladina

Kružberk se také proslavil tím, že se zde natáÄel seriál „Velké sedlo“, kteří už znají jen pamÄ›tníci.  

Další pÅ™ehradou, ale už s přístupem k vodÄ› je Slezská Harta, pÅ™i jejíž budování jsem mÄ›l to Å¡tÄ›stí být i já. Protože je zde spousta vyžití pro turisty, má tato pÅ™ehrada i svůj vlastní web. Zde si můžete pÅ™eÄíst podrobnosti, ale nÄ›které vÄ›ci se zde nedoÄtete. Ale pozor, rekreovat se zde můžete ovÅ¡em ne kolem hráze. Zde je opÄ›t zavedeno pásmo hygienické ochrany prvního stupnÄ›, ve kterém je jakákoliv rekreace zakázána. A když vás tu lapnou, můžete dostat tuÄnou pokutu.  

V blízkém okolí se nalézá ještě zatopená jeskyně břidlicového lomu. Kdysi sem byl přístup přísně zakázán, a protože neznám nynější situaci, nemohu vám prozradit kde přesně to je. Ale kdo hledá, ten najde, jak je všeobecně známo. 

Cestovní informace
Scroll to top