Kam se starým a nesoběstačným člověkem

Osudy lidí jsou různé. Někdo má spokojené dětství, dospělost i stáří, někdo se trápí, aniž by sám mohl situaci ovlivnit. Období sklonku života samo osobě nebudí moc pozitivních reakcí. Lidé se stáří obávají, bojí se smrti a nemocí, nesamostatnosti, i osamění. Pokud nemá starý člověk rodinu, která se o něj postará a on sám již není schopen si se vším ve své domácnosti poradit, je vhodné, aby žil někde, kde toto všechno bude zajištěno. Tedy, aby důstojně žil a dožil.
oběd důchodců
Řeč je o pobytových zařízeních pro seniory, obecně o domovech důchodců, nebo domech s pečovatelskou službou. Jejich existence je podložena zákonem o sociálních službách a jsou tedy sociální službou, jejímž cílem je zajistit zejména osobám, které již z důvodu svého vysokého věku, nebo zdravotního stavu, nejsou schopny žít samostatně a zajistit si veškeré úkony v domácnosti a při péči o sebe sama.
Jsou tedy dva typy těchto pobytových zařízení a každé je určeno trochu jiné cílové skupině.

Dům s pečovatelskou službou
Jedná se o službu, která je určena seniorům, kteří již nemohou, nebo nechtějí žít ve svém bytě, ale ještě zvládají některé práce či činnosti a proto nepotřebují neustálý dohled a péči. Domy s pečovatelskou službou jsou běžně vybaveny malometerážními byty, v nichž bydlí senioři jako ve své vlastní domácnosti. Během dne k nim dochází pečovatelka vypomoci s tím, s čím potřebují. Může se jednat o úklid, vaření, nebo aplikaci léků, či pomoc s hygienou.

Domov pro seniory
Na rozdíl od domu s pečovatelskou službou je toto zařízení určeno seniorům, kteří vyžadují neustálou nebo pravidelnou pomoc pečovatele. Je jim zajištěna také strava a další úkony, které sami nezvládají.
Obě služby mají společné to, že je o seniory postaráno podle toho, co konkrétně potřebují. V obou zařízeních se hradí náklady na ubytování a služby, jež jsou poskytovány. Současně se v obou službách vedou pořadníky na umístění seniora, je tedy vhodné si podat žádost s velkým předstihem.
starý ruce
Kromě běžných úkonů a péče mají tato pobytová zařízení za cíl zajistit seniorům důstojné stáří a proto organizují spoustu aktivit ať už vzdělávacích, zábavných, pohybových, kdy se snaží staré lidi zapojit do dění, udržovat vazby a žít co nejdéle plnohodnotný život.

Kam se starým a nesoběstačným člověkem
Scroll to top